Czytając, przeglądając czy używając niniejszy serwis internetowy dekoracjedladzieci.pl lub prenumerując elektroniczny biuletyn serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na tej stronie.

dekoracjedladzieci.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakiś sposób serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone nie wpływają na podstawową zasadę działalności serwisu: dekoracjedladzieci.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych albo adresowych klientów (użytkowników) serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu dekoracjedladzieci.pl i nie prenumerować elektronicznego biuletynu serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też inny sposób. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji w Serwisie będziesz poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informację , nowości zachodzące w firmie .

Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi i firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwalnie ich z dysku.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w e-mailach.

Prawa autorskie

Zawartość stron w tej domenie i domenach przynależących do niej oraz ich nazwy podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy stanowią własność dekoracjedladzieci.pl lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowania i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z dekoracjedladzieci.pl.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez dekoracjedladzieci.pl w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.